Κονδυλώματα

Τα γεννητικά κονδυλώματα προκαλούνται από έναν ιό που ονομάζεται ιός του ανθρώπινου θηλώματος [Human Papillomaviruses (HPV)]. Συνήθως προκαλούνται από διαφορετικούς τύπους από τον τύπο ο οποίος προκαλεί τα κονδυλώματα στα χέρια και στο σώμα (κοινώς μυρμηκιές) σε ποσοστό 1-2%. Πιστεύεται ότι ο ιός μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή.

Τα κονδυλώματα εντοπίζονται κυρίως στα γεννητικά όργανα και τις περιοχές γύρω από αυτά, καθώς και στην περιοχή του δακτυλίου του πρωκτού και της μεσογλουτιαίας αύλακας. Πολύσπάνιες είναι εξωγεννητικές θέσεις, όπως η στοματική κοιλότητα ή οι γωνίες των χειλιών.

Ποιές θεραπείες είναι διαθέσιμες;

  • Ποδοφυλλίνη: Συνήθως με την μορφή διαλύματος ή αλοιφής. Αποτελεί ακατέργαστο παρασκεύασμα που εφαρμόζεται δύο φορέςτην εβδομάδα από τον γιατρό ή το νοσηλευτικό προσωπικό. Η περιοχή θα πρέπει να ξεπλένεται με νερό 6 ώρες μετάτην εφαρμογή ή νωρίτερα, εάν εμφανισθεί ερεθισμός.
  • Ποδοφυλλοτοξίνη: Αποτελεί το καθαρό πλέον δραστικό συστατικό (ποδοφυλλοτοξίνη) της ποδοφυλλίνης σε μορφή διαλύματος. Μετάτην αρχική εφαρμογή από τον γιατρό, μπορείτε να εφαρμόσετε το διάλυμα και μόνοι σας στο σπίτι,χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να ξεπλύνετε μετά την περιοχή. Βεβαίως θα πρέπει να επισκεφθείτε και πάλι τον γιατρό σας μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για να βεβαιωθείτε ότι τα κονδυλώματα δεν έχουν επανέλθει.
  • Τριχλωροξεικό οξύ (ΤCA): Είναι ένα οξύ το οποίο εφαρμόζεται προσεκτικά πάνω στα κονδυλώματα από τον γιατρό ή το νοσηλευτικό  προσωπικό.
  • Κρυοθεραπεία: Είναι μία μέθοδος που καταστρέφει τα κονδυλώματα παγώνοντάς τα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί συνήθως χωρίς αναισθησία.
  • Χειρουργική: Συνήθως χρησιμοιποιείται εάν τα κονδώματα είναι μεγάλα,πολλά σε αριθμό ή όταν βρίσκονται σε δυσπρόσιτες   περιοχές. Τοπική αναισθησία ή περιστασιακά γενική αναισθησία είναι απαραίτητη.
  • Άλλες θεραπείες: Υπάρχουν πλέον επιπλέον λίγες διαθέσιμες θεραπείες, που δεν χρησιμοποιούνται πολύ συχνά.

Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για αυτές εάν αποφασιστεί να τις δοκιμάσετε. Η θεραπεία τους είναι ιδιαίτερα επιτυχής και οριστική, με την χρήση CO2 LASER με τοπική αναισθησία. Χρειάζεται συχνή αυτοεξέταση από τον πάσχοντα ή την πάσχουσα για τον εντοπισμό πιθανόν νέων βλαβών, έτσι ωστε να πραγματοποιούμε, εγκαίρως, εξάλειψη πιθανών υπολειμματικών βλαβών, καθώς και βλαβών που ήδη "επωάζονταν".

Επειδή ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 1-8 μήνες, κριτήριο ιάσεως είναι η πλήρης ανυπαρξία βλαβών επί 8 μήνες. Επανεμφάνιση σε μεταγενέστερο χρόνο, πέραν του έτους, οφείλεται σε επαναμόλυνση.